SeppoMononen Omnia mea mecum porto!

Pakolaisten henkinen pääoma on tervetullut

Maahantulijoiden dynaaminen vaikutus Suomen demografiassa

Demografia tarkoittaa väestötiedettä, joka tarkastelee väestön koostumusta  ikärakenteen, kielten, ammattien, sukupuolten yms. suhteen. Numeeriset arvot eivät kuitenkaan koske hienompia suureita kuten luovuus ja aloitteellisuus,  kiinnostus oppimiseen jne. Vaikka vaikeasti mitattavia ominaisuuksia, ne ovat yhtä kaikki olennaista hienosäätöä tyydyttävään elämään.

Mukanaan tulijat tuovat uuteen yhteiskuntaansa omia elintapojaan ja erikoispiirteitään, sanalla sanoen koko henkisen pääomansa. Elintavat mukautuvat kotouttamisessa kantaväestöön, mutta niillä voi olla myös merkittävä vaikutus isäntäkansakunnan elämään ja käyttäytymiseen.

Nykyisellä arviolla viidenkymmenentuhannen muuttajan lisä viiden miljoonan väestössämme on promillen (=1/1000) luokkaa. Tämä voi näyttää vähäiseltä. Mutta kaukaa tänne selviytyvät ihmiset eivät voi olla saamattomia nahjuksia, vaan aloiterikkaita, aikaansaavia ja luovia yksilöitä, joilla on uskottavat ja todellisuuteen perustuvat elämän arvot .

Muuttajat tuovat  meille tuoretta henkistä pääomaa, josta sekavuuteen taipuvassa ja nuutuneessa yhteiskunnassamme on akuutti vaje. Maahanmuuttoa vastustavat usein perinneyhdistykset, joilla on valmiit ja heille hyödyttävästi toimivat viritelmänsä. Yhteiskunnasta jopa monin kerroin päällekkäisiksi kudotuilla eliittisammoilla etua lypsävien pelkona lienee rakenteiden yksinkertaistaminen ja purkaminen.

Naapurivaltioissamme on jo vuosikymmenien ajan yhteiskuntaa uudistettu ja  järjestelmiä onnistuneesti sujuvoitettu. Yleisesti tunnustetaan, että olemme jääneet pahoin kehityksessä jälkeen sekä Ruotsista että Eestistä. Pakolaiset tuovat nyt käyttökelpoisen mahdollisuuden uudistaa ja saada liikkeeseen paikoillaan junnaava, jopa taantuva yhteiskuntamme.

Lukkiutuneiden jarrujen ja puuroutuneiden tekosyiden vyyhdessä Suomen kaltaisen yhteiskunnan uudistuminen on vaikeaa ilman ulkoista herätettä. Edellisestä mahdollisuudestamme on kulunut jo yli kymmenen vuotta.

2000-luvun alussa Anneli Jäätteenmäki käynnisti älykkään yrityksen, joka kuitenkin – tyypillisesti ja kansallisrunoilijan sanoin –  näyttää surkastuneen alhaiseen. Äänekkään Paavo Lipposen junttikoalition natsi-doktriinista omaksuttu pseudotiedottaminen (pseudotieto=valhe) Helsingin Sanomien johtamien tiedotusvälineiden kanssa osoittautui ylivoimaiseksi.

 

Seppo Mononen tutkija filosofian maisteri Ilmajoki

 

 /www.litorina.org/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat