SeppoMononen Omnia mea mecum porto!

Våld föds ur förtryck

 

Tälle sivulleni pääsyn esti 'Ilmajoen kunta' - syy: Kielletty sisältö.

 (Teksti suomeksi: /www.litorina.org/id93.html/

 

Våld föds ur förtryck konstaterade FN:s människorättsambassadör Harry Belafonte i Maarit Tastulas intervju.

I reportaget där man intervjuat sakkunniga betonar polisen att huvudorsaken till det otyglade våldet är användningen av alkohol ock andra kemiska ämnen. Gentlemannapoliserna säger dock inte högt, att det officiella samhället, bland annat Vasa stadstyrelsen, stöder och ordnar folkfester, som till och med som enda dragplåster har lättillgängliga rusdrycker. Kanske det inte är en händelse, att en ökning av alkoholvåldet kronologiskt skett sedan vi fick Rantarock till staden. De vuxnas ansvarslöshet tycks  duga som svepskäl för godkännande av också omyndigas dryckenskap, de facto.

Skolpsykologen AS lär lugna föräldrarna och undvika det ofrånkomliga genom att låta förstå, att livet i dagens samhälle nu bara är sådant. Hennes allmänna generalisering, att "det alltid finns en grupp tonåringar som inte klarar av att vara duktiga i skolan", kräver en förklaring:

Jag har haft möjlighet att i mellanstadiet undervisa samma ungdomar som jag hade i ett finnspråkigt högstadium. Den iakttagelse jag gjort, att många ungdomar, som i högstadiets lärarrum betraktats som mindre vetande bråkstakar, visade sig i ett annat läroverk höra till de bästa i sina grupper. Slutledningen av detta blir, att felet finns i vissa lärares inställning. Skolan förverkligar inte sin uppgift i samhället som en läroinrättning för varje barn.

Redan en elak lärare kan knäcka en elev genom att frånta honom/henne de för en hälsosam utveckling nödvändiga  upplevelserna för att lyckas, genom att förstöra den potentiella skolframgången och sålunda möjligheterna till ett liv i enlighet med elevens förutsättningar. En ung person som år efter år underkuvats och förödmjukats av en lärare är  benägen att använda rusmedel och våld för att minska på sin mänskliga plåga. Ännu värre är det, om man också hemma måste tåla gnat och tjat.

Professor Kaj Björkqvist, forskare i utvecklingspsykologi, har i sin kurva om våldsfallens antal visat att ett hopp sker i 60- och 70-talsskiftet, då televisionen gjorde sitt inträde i samhället. Vid samma tidpunkt blev det också allt allmännare att mammorna började arbeta utom hemmet, vilket gjorde att barnen ofta var ensamma hemma och såg på tv. Detta är en sak som förtigits, varit tabu i vårt samhälle, ett omnämnande som inte gillas av någon, men sanningen försvinner inte genom moralisering: följderna av att barnen allmänt utsatts för försummelse torde alla nu kunna se.

Vasabladets reportage är ingen uppmuntrande läsning. De intervjuade sakkunniga personerna verkar rådlösa och frustrerade över att verkligheten inte underkasta sig någons akademiska vilja. Erfarenheten visar nämligen, att föräldrakvällarna nästan aldrig besöks av sådana föräldrar, som de är ordnade för. Det samma gäller för klubbar planerade av vuxna: i den av Sigfrids nämnda "far-son-klubben" var under ett par vintrar endast en pojke med i båtbyggandet. Och tack vare klubbesöken gick det så, att samma yngling inte på skolans avslutningsdag raglade omkring i parkerna med de andra, utan var ute och seglade med sin far på Bottenviken!

Under min tid som lärare i högstadiet några år gjorde jag en inofficiell spontan undersökning, som jag skildrat i min ännu opublicerade text från år 1992 "Den mänskliga utvecklingen". Genom försök bevisade jag för mig själv, att barn och ungdomar i allmänhet blir det som de anses vara och sådana som de behandlas: Jag bemötte mina elever som äkta kultiverade människor, och de hatiska unga som dystert stirrat på trädtopparna eller på skospetsarna blev småningom leende hälsande älskvärda människor.

Förverkligandet av  forskningshypotesen var helt kort följande: Jag började hälsa korrekt och utan att vänta på svar på varje elev i korridoren eller på gården eller på gatan. 

Först började de mindre slutna eleverna besvara mina hälsningar, och på ett halvt år blev det nästan helt vanligt.

Hur var en sådan förändring möjlig? Först och främst för att jag inte krävde någonting, eleven fick själv besluta om sitt beteende, jag gav bara en möjlighet. Att ställa ett klumpigt krav kan vara tvång och andligt förtryck och utgå ifrån det förödmjukande antagandet att eleven inte alls är en människa som förmår tänka och handla självständigt.

Å andra sidan började eleven besvara min hälsning för att han/hon upplevde äkta tillfredställelse över att bli jämbördigt och mänskligt bemött och uttryckligen fick bestämma själv utan krav. Detta ackumulerades småningom till självförtroende och ett bestående gott välbefinnande, en positiv egen person.

För det tredje hör initiativet till den klokare, vuxna, som godkänner sig själv som äldre än barnet eller som lärare till sin elev, och det lyckas då den vuxna av egen vilja ärligt erkänner sitt barn som barn och eleven som sin elev, som en förnuftig människa (homo sapiens) en sådan som envar av oss är enligt vår rasdefinition.

Försöket blev småningom en praxis, som efter ett par år upphörde efter att mitt arbetsavtal gick ut. Jag har inte gjort någon uppföljning i ifrågavarande skola, men så länge jag höll på med mitt försök uttryckte den formellt kompetenta lärarkåren inte något intresse för ärendet.

Puberteten är människans naturliga utvecklingsskede, då barnet normalt blir vuxet. Ett tillspetsat undantagstillstånd kan skapa frustrerade föräldrar och elever som, trots att de vet, inte förmår godkänna verkligheten. Det är oklokt att förringa och motsätta sig ungdomens självständighetsbehov.En frisk ung person uppreser sig helt normalt mot sina förtryckare. En utväg ur den onda cirkeln existerar inte om det inte finns någon som är klokare som initiativtagaren, om den vuxna inte först kan godkänna sig själv som en klok människa öch börja leva rätt.

Var slutar vi om de vuxna hämnas barnen sin egen onda tillvaro? Harry Belafontes personlige vän, pastor Martin Luther King Jr sade:  — Traditionen sitter djupt, men om vi fortsättningsvis följer bibelns öga mot öga-visdom så år vi alla snart blinda!

 

Seppo Mononen filosofian maisteri IVaasa/ lmajoki

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat